Jatkuva oppipolku vie eteenpäin

Jatkuvan oppimisen merkitys on noussut enenevässä määrin pinnalle viimevuosina. Nykypäivänä ihmiset eivät vietä koko uraansa samassa työpaikassa eläkeikään asti, eivätkä sitä toivokaan. Alan vaihtaminen, mitä erilaisemmat sivutyöt ja jopa uusien työpaikkojen keksiminen ovat arkipäivää nykyajan maailmassa. Lisäksi jatkuva uuden oppiminen tuo helposti uutta innostusta elämään.

Mitä on jatkuva oppiminen?


Jatkuva oppiminen on koko elämänkaaren aikana tehtävää opiskelua ja oppimista eri elämän osa-alueilla. Kyseessä voi olla jatkotutkinnon suorittaminen tai lukeminen ja ymmärtäminen esimerkiksi siitä, miten taloustilanne muuttuu, miten bitcoin tai ethereum kurssi vaihtelevat ja mikä on niiden merkitys tai mitä tapahtuu politiikassa ja miksi. Oppiminen voi olla tutkimustietoon pohjaavan faktakirjallisuuden lukemista iltaisin, sosiaalisen median tutkimista, verkostoitumista tai uuden kielen opettelua.

Miksi kannattaa oppia jatkuvasti?


Jatkuvan itseoppimisen harrastamiseen voi liittyä hyvin erilaisia motivaation lähteitä ja oppimisen pohjana voi toimia täysin puhtaasti esimerkiksi oma mielenkiinto. Monilla saattaa olla sisäisen motivaation lisäksi into kasvattaa ja laajentaa kompetenssiaan, esimerkiksi digitaalisen transformaation vuoksi, joka ravistelee monia aloja. Säännöllinen oppiminen tukee muuttuvaan työelämään ja yhteiskuntaan sopeutumista, joissa vaadittujen taitojen joukko muuttuu jatkuvasti uusien teknologioiden ja prioriteettien myötä. Toisaalta taidot, kuten kommunikaatio, visuaalinen ja kirjallinen viestintä tai ihmisen psykologian periaatteet tuovat varmasti hyötyä monen elämään, vaikka asiaa ei ansioluetteloon listaisikaan.

Miten lähteä liikkeelle jatkuvalle oppipolulle?


Mikäli on löytänyt motivaation kehittää itseään yleisellä tasolla, kannattaa oppipolulle suunnata muistelemalla hetkiä, jolloin toivoi osaavansa jonkin tietyn taidon tai haluavansa kasvattaa tietämystään jostain aiheesta enemmän. Jos taas oma ala vaatii erityisiä lisätaitoja tai haluaa kääntää uransa uuteen suuntaan, kannattaa selvittää, mitä kyseinen ala esimerkiksi työpaikkailmoituksissaan etsii – ellei vastaus ole itselle päivän selvä.

Oppimista voi harjoittaa hyvinkin laajasti, vaikka opettaja tai professori ei olisikaan tarjoamassa kotitehtäviä ja kurssivalikoimaa. Internet on pullollaan koulutusmateriaaleja, joiden hyödyntäminen on helppoa. Myös monet huippuyliopistot tarjoavat avoimia verkkokursseja, joita voi hyödyntää jopa ilmaiseksi. Palvelut, kuten Coursera keräävät kursseja yhteen tietokantaan helposti selattavaksi. Verkkokursseilla voi opiskella lähes mitä vain: tietotekniikkaa, yrittäjyyttä ja liike-elämätaitoja, graafista suunnittelua, luovaa kirjoittamista ja paljon muuta. Lisäksi monet kaupungit tarjoavat erilaisia koulutusmahdollisuuksia: aikuislukiot, kansalaisopistot ja vastaavat tahot tarjoavat kursseja, joissa voi opiskella sellaisia taitoja joihin verkkokurssimuoto ei sovellu, kuten liikunnan tai taiteen aloille.